Yêu Đĩa Than - Yêu Đĩa Than - Love Vinyls Viet | Your ONE stop to vinyls world | Sale: 0949734584 - Technical support: 0949177772

Slide mới
MUSIQUE DE SALON - Live show LỐI CŨ TA VỀ
Phát hành LP album Nỗi Yêu Bé Dại
Giới thiệu đĩa vinyl LP  Quốc Bảo - 30 Năm Tình Ca
Giới thiệu đĩa vinyl LP  Hà Anh Tuấn - Cuối Ngày Người Đàn Ông Một Mình
New Arrivals 11/04/2021
Studio Ghibli - The Disney of Japan
Quang Dũng - Thương Một Người ( Tình Khúc Trịnh Công Sơn )
BLACKPINK In Your AREA!
LP Truyện Ngắn - Hà Anh Tuấn chinh thức phát hành