vinyl NINA SIMONE - PASTEL BLUES (Acoustic Sounds Series)

Mã sản phẩm: 0600753369791
Nhà sản xuất: UMe
1.250.000₫
Số lượng:


vinyl record NINA SIMONE - PASTEL BLUES (Acoustic Sounds Series)

Mới nguyên seal.

Thể loại : Jazz, Funk / Soul ( Soul-Jazz, Rhythm & Blues )

𝑁ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑝ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̉𝑛 𝑔ℎ𝑖 𝑎̂𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐, 𝐴𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑡 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 đ𝑖̃𝑎 vinyl. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑔𝑜̂́𝑐, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̃𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑦𝑙 180𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑠𝑢̛ 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝐶ℎ𝑎𝑑 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚, 𝐶𝐸𝑂 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑆𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠.

Tracklist:

1. Be My Husband

2. Nobody Knows You When You're Down And Out

3. End Of The Line

4. Trouble In Mind

5. Tell Me More And More And

6. Some

7. Chilly Winds Don't Blow

8. Ain't No Use

9. Strange Fruit

10. Sinnerman

Whatsapp Zalo icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: