Đĩa than Janine Jansen - Vivaldi The Four Seasons

Mã sản phẩm: DECLP30959
Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Demo/nghe thử
850.000₫
(Đang cập nhật)
Số lượng:


Đĩa than Janine Jansen - Vivaldi The Four Seasons

Antonio Vivaldi (1678-1741)
The Four Seasons
Concerto No. 1 in E Major - La primavera, RV 269

1. Allegro
2. Largo
3. Allegro
Concerto No. 2 in G minor - L'Estate, RV 315
4. Allegro non molto
5. Adagio - Presto
6. Presto
Concerto No. 3 in F Major - L'Autunno, RV 293
7. Allegro
8. Adagio molto
9. Allegro
Concerto No. 4 in F minor - L'Inverno, RV 297
10. Allegro non molto
11. Largo
12. Allegro

popup

Số lượng:

Tổng tiền: